Menu
Skupina FIPOX

Rozvoj hodnot a sdílení zkušeností

Budujeme stabilní prostředí společnostem a projektům s vnitřní hodnotou a potenciálem dalšího růstu. Zaměřujeme se na správu a zhodnocení investic a řízení společností v portfoliu. Naše záměry jsou vždy založeny na jasné vizi a dlouhodobé strategii rozvoje, které opíráme o profesionalitu a odbornou erudici členů týmu.
Řídíme se hodnotami, které pomáhají utvářet lepší život pro budoucí generace.

Vášeň & etika

Vášeň pro výjimečnost a výkon vyvažujeme respektem k lidem a etickými závazky.

Kreativita & inovace

Podporujeme, rozvíjíme a pěstujeme kreativitu, díky níž přinášíme neotřelá a udržitelná řešení.

Neustále se posouváme
Investujeme do budoucnosti

Kvalita & poctivost

Vážíme si poctivého řemesla. Klademe důraz na trvalost a nadčasovost naší práce.

Udržitelnost systému

Na prvním místě je pro nás společenská udržitelnost. Ekologickou, materiálovou a energetickou udržitelnost považujeme za samozřejmost.

Naše skupina spojuje značky a lidi, kteří sdílejí stejné dlouhodobé vize a hodnoty. Vytváříme zázemí, které jim umožňuje naplno rozvíjet jejich potenciál, zároveň však zachováváme jejich jedinečnou individualitu a obohacujeme prostředí, ve kterém všichni společně žijeme. To považuji za klíčový závazek vůči našim značkám, jejich zákazníkům i společnosti jako celku.

Tomáš Vavřík, CEO
Řídící tým

Břetislav Hrabě

Finanční služby

Hana Škrháková

Senior Back Office Manager

Martina Hubáčková

Senior Executive Finance and Risk Manager

Monika Bajerová

Senior Executive Finance and Risk Manager

Michal Stružka

Marketing Manager
Analytický tým

Ivana Hutyrová

Analytik risku a controlingu

Michaela Malinová

Finanční analytik
Back office tým

Nikola Krumniklová

Back Office

Veronika Biedrava

Back Office

Lucie Klásková

Asistentka Back Office
Marketingový tým

Barbora Tlustá

Content Specialist

Roman Ševčík

Video Content Specialist

Chcete se stát součástí týmu? Nebo zjistit více podrobností? Nechte nám na sebe kontakt.

Břetislav Hrabě

Břetislav se ve světě financí a kapitálového trhu pohybuje přes 20 let. Pracoval jako komerční bankéř GE Money Bank a v bývalé eBance. Působil na vyšších manažerských pozicích mimo jiné ve společnostech Swiss Life Select a Broker Consulting. Od roku 2015 prošel několika řídicími pozicemi ve společnostech s licencí investičního zprostředkovatele, vytvořil a vedl finanční distribuci velkých investičních celků. Není proto náhodou, že řízení finanční a obchodní distribuce společně s účastí na investičním plánování a strategickém směřování zajišťuje Břetislav i ve skupině FIPOX.

Hana Škrháková

Hanka se pohybuje v oblasti řízení firemních procesů přes 20 let. Do výčtu jejich profesních zkušeností patří působení ve společnosti OKF design, která navrhuje ocelové konstrukce a skleněné fasády, 10 let vedení back office v brněnské architektonické kanceláři knesl kynčl architekti, řízení administrativní agendy právního oddělení investiční skupiny či pozice v managementu advokátní kanceláře Vařečka, Šulc, Kabrhel. Ve společnosti FIPOX působí Hanka jako provozní ředitelka korporátní struktury skupiny FIPOX a zajišťuje dohled nad realizací procesů nastavovaných vrcholovým managementem skupiny.

Martina Hubáčková

Martina vystudovala obor Daňové poradenství a Podnikové finance a obchod na VUT v Brně, Fakultě podnikatelské. Za svou kariéru nasbírala zkušenosti v oblasti finančnictví a daní, kde má více jak 14-ti letou praxi. Během této doby zastávala pozice jako asistent daňového poradce v KPMG ČR, více jak 8 let pozici specialisty pro podnikatelské úvěry v Komerční bance, dále se věnovala jako OSVČ ekonomickému poradenství a také byla specialistou na  úvěry pro společnost ZFP akademie. V posledních letech si rozšířila své vysokoškolské vzdělání o kurz Oceňování nemovitostí a Odbornou zkoušku u ČNB podle zákona o spotřebitelském úvěru: Skupina odbornosti I. a III. Ve společnosti FIPOX zastává funkci risk and finance managera.  

Monika Bajerová

Monika působila v Komerční bance jako úvěrový analytik od roku 2010. Na základě analýzy hospodářských údajů posuzovala rizika úvěrového obchodu, úvěrovou způsobilost a bonitu klienta. Předkládala návrhy finančního řešení včetně návrhu na ošetření rizik zajišťovacími instrumenty. Připravovala úvěrové návrhy v souladu s úvěrovou politikou banky. Profilovala se i na specializované financování v oblasti podnikatelů s nemovitostmi. Ve společnosti FIPOX zastává funkci risk and finance managera.

Michal Stružka

Ivana Hutyrová

Studovala na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, obor Podniková ekonomika a management (Bc.). Během svého studia se zaměřovala na účetnictví, jak finanční, tak manažerské, a controlling. Po ukončení vysokoškolského studia působila osm let v Komerční bance, kde prošla různými pozicemi. Posledních pět let pracovala jako Account officer na Firemním centru, kde spolupracovala s bankovními poradci a různými odděleními banky. Její pracovní náplň zahrnovala zpracování obchodů, přípravu žádostí, smluvní dokumentace, zadávání smluv do systémů, psaní cenových výjimek a kontrolu podmínek pro čerpání podnikatelských úvěrů. Dále se věnovala zpracování reportů a podkladů pro své kolegy.

Michaela Malinová

Získala inženýrské vzdělání v oboru Řízení a ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V rámci své profesní kariéry nabyla rozmanité zkušenosti, které zahrnují například tříleté angažmá jako personální konzultant v agentuře práce SODAT. Následně pracovala téměř čtyři roky v Deloitte, kde prošla pozicemi od ADC analyst až po Audit Consultant. Během své Deloitte kariéry se věnovala různým odborným činnostem - od testování správnosti účetnictví, podnikových procesů, kontrole finančních výkazů až po vedení celé auditní zakázky včetně týmu asistentů. Michaela umí skvěle komunikovat v angličtině a španělštině. Na současné pozici Finanční analytičky ve společnosti FIPOX zpracovává nejrůznější finanční analýzy, sestavuje finanční plány pro jednotlivé projekty, kontroluje jejich dodržování. Dále se podílí na přípravě konsolidace celé skupiny, spolupracuje při auditu nebo koordinuje zahraniční projekty.

Nikola Krumniklová

Absolventka Mendelovy univerzity v Brně v oboru Mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na Evropskou unii, získala během svých studií  znalosti v makroekonomii, mikroekonomii, projektovém řízení, mezinárodním právu a obchodu. Po studiích nastoupila jako asistentka v advokátní kanceláři, kde nabyla základní právní znalosti, které nyní uplatňuje ve společnosti FIPOX. 

Ve FIPOXu Nikola zastává pozici, kde se stará o obsluhu datových schránek pro celý holding. Zajišťuje právní agendu včetně archivace smluv a přípravy dokumentů. Dále řeší korporátní agendu, jako je přesídlování společností, komunikace se soudy a úřady. Rovněž se podílí na vydávání faktur a ve spolupráci s týmem back office se stará o provoz firmy.

Veronika Biedrava

má rozsáhlé zkušenosti v bankovnictví, kde strávila šest let v Komerční bance jako bankovní poradce, z toho několik let jako poradce pro top movité klienty. Specializovala se na poskytování poradenství v oblasti investic a financování. Následně pracovala jako hypoteční specialista v České spořitelně, kde se zabývala složitějšími případy hypoték, jednala o podmínkách úvěrů s oddělením Řízení rizik a sjednávala pojištění nemovitostí a rizikové životní pojištění pro klienty.

V současné době se ve skupině FIPOX stará o správu dodavatelských faktur, zajišťuje vše od evidence faktury, archivaci až po komunikaci s účtárnou. Připravuje podklady pro přefakturace a vystavování zákaznických faktur. Veronika také komunikuje s dodavateli a zaměstnanci napříč finanční skupinou a zajišťuje běžnou administrativní agendu, jako je archivace smluv, objednávání kancelářských potřeb a organizace nezbytných pochůzek pro hladký chod kanceláře.

Lucie Klásková

nedávno dokončila bakalářské studium a aktuálně je v navazujícím magisterském. Studuje obor Finance a právo, kde se věnuje především různým finančním instrumentům, finančním trhům a jejich právnímu zakotvení. V plánu má i další studia – Český jazyk a literaturu na FF MUNI.

Lucie pracovala na pozici recepční a má bohaté zkušenosti s komunikací se zákazníky a také s organizací eventů.

Ve FIPOXu má Lucie aktuálně na starosti primárně archivaci dokumentů a smluv.

Barbora Tlustá

vystudovala činoherní herectví a po škole se věnovala především psaní, tvorbě scénářů a moderování eventů. Zároveň s těmito činnostmi se začala věnovat marketingové propagaci a tvorbě contentu pro své vlastní podnikání v oblasti gastronomie a napsala knihu Bez obalu, která v kategorii Životní styl a hobby získala ocenění Kniha roku a byla také nominována na Český bestseller.

Následně pracovala v marketingové agentuře Justmighty, kde se starala o sociální sítě širokého spektra klientů, a po půl roce se stala projektovou manažerkou. Organizovala tak od začátku až do konce pestrou škálu projektů, sahajících daleko za hranice sociálních sítí. Roli projektového manažera zastávala i v agentuře Mime digital, se specializací na e-shopové projekty a zároveň se zde vrátila ke tvorbě contentu v oblasti interního marketingu firmy. Ve FIPOXU se Bára nyní stará o veškerý obsah na sociálních sítích našich brandů, tvorbu marketingových strategií a kompletní zajištění videoprodukce.

Roman Ševčík

je český hudební producent, DJ a videomaker.

V roce 2011 spoluzaložil videoprodukční společnost Tvision, která se zabývá tvorbou videoklipů a reklamních spotů pro známé české a slovenské hudebníky a kapely. V roce 2013 začal studovat Teorii interaktivních médií na Masarykově univerzitě v Brně, kde také úspěšně odpromoval.

Věnuje se také psaní scénářů, textů, básní, režii, fotografování a produkování skladeb pro širokou škálu interpretů. Ve FIPOXU se Roman stará o realizaci veškerých videovýstupů všech našich značek, včetně jejich kompletní postprodukce.