Menu
Skupina FIPOX

Rozvoj hodnot a sdílení zkušeností

Budujeme stabilní prostředí společnostem a projektům s vnitřní hodnotou a potenciálem dalšího růstu. Zaměřujeme se na správu a zhodnocení investic a řízení společností v portfoliu. Naše záměry jsou vždy založeny na jasné vizi a dlouhodobé strategii rozvoje, které opíráme o profesionalitu a odbornou erudici členů týmu.
Řídíme se hodnotami, které pomáhají utvářet lepší život pro budoucí generace.

Vášeň & etika

Vášeň pro výjimečnost a výkon vyvažujeme respektem k lidem a etickými závazky.

Kreativita & inovace

Podporujeme, rozvíjíme a pěstujeme kreativitu, díky níž přinášíme neotřelá a udržitelná řešení.

Neustále se posouváme
Investujeme do budoucnosti

Kvalita & poctivost

Vážíme si poctivého řemesla. Klademe důraz na trvalost a nadčasovost naší práce.

Udržitelnost systému

Na prvním místě je pro nás společenská udržitelnost. Ekologickou, materiálovou a energetickou udržitelnost považujeme za samozřejmost.

Naše skupina spojuje značky a lidi, kteří sdílejí stejné dlouhodobé vize a hodnoty. Vytváříme zázemí, které jim umožňuje naplno rozvíjet jejich potenciál, zároveň však zachováváme jejich jedinečnou individualitu a obohacujeme prostředí, ve kterém všichni společně žijeme. To považuji za klíčový závazek vůči našim značkám, jejich zákazníkům i společnosti jako celku.

Tomáš Vavřík, CEO
Řídící tým

Břetislav Hrabě

Finanční služby

Hana Škrháková

COO

Martina Hubáčková

Senior Executive Finance and Risk Manager

Monika Bajerová

Senior Executive Finance and Risk Manager

Pavel Biedrava

Head of Risk and Controlling

Michal Stružka

CMO

Chcete se stát součástí týmu? Nebo zjistit více podrobností? Nechte nám na sebe kontakt.

Břetislav Hrabě

Břetislav se ve světě financí a kapitálového trhu pohybuje přes 20 let. Pracoval jako komerční bankéř GE Money Bank a v bývalé eBance. Působil na vyšších manažerských pozicích mimo jiné ve společnostech Swiss Life Select a Broker Consulting. Od roku 2015 prošel několika řídicími pozicemi ve společnostech s licencí investičního zprostředkovatele, vytvořil a vedl finanční distribuci velkých investičních celků. Není proto náhodou, že řízení finanční a obchodní distribuce společně s účastí na investičním plánování a strategickém směřování zajišťuje Břetislav i ve skupině FIPOX.

Hana Škrháková

Hanka se pohybuje v oblasti řízení firemních procesů přes 20 let. Do výčtu jejich profesních zkušeností patří působení ve společnosti OKF design, která navrhuje ocelové konstrukce a skleněné fasády, 10 let vedení back office v brněnské architektonické kanceláři knesl kynčl architekti, řízení administrativní agendy právního oddělení investiční skupiny či pozice v managementu advokátní kanceláře Vařečka, Šulc, Kabrhel. Ve společnosti FIPOX působí Hanka jako provozní ředitelka korporátní struktury skupiny FIPOX a zajišťuje dohled nad realizací procesů nastavovaných vrcholovým managementem skupiny.

Martina Hubáčková

Martina vystudovala obor Daňové poradenství a Podnikové finance a obchod na VUT v Brně, Fakultě podnikatelské. Za svou kariéru nasbírala zkušenosti v oblasti finančnictví a daní, kde má více jak 14-ti letou praxi. Během této doby zastávala pozice jako asistent daňového poradce v KPMG ČR, více jak 8 let pozici specialisty pro podnikatelské úvěry v Komerční bance, dále se věnovala jako OSVČ ekonomickému poradenství a také byla specialistou na  úvěry pro společnost ZFP akademie. V posledních letech si rozšířila své vysokoškolské vzdělání o kurz Oceňování nemovitostí a Odbornou zkoušku u ČNB podle zákona o spotřebitelském úvěru: Skupina odbornosti I. a III. Ve společnosti FIPOX zastává funkci risk and finance managera.  

Monika Bajerová

Monika působila v Komerční bance jako úvěrový analytik od roku 2010. Na základě analýzy hospodářských údajů posuzovala rizika úvěrového obchodu, úvěrovou způsobilost a bonitu klienta. Předkládala návrhy finančního řešení včetně návrhu na ošetření rizik zajišťovacími instrumenty. Připravovala úvěrové návrhy v souladu s úvěrovou politikou banky. Profilovala se i na specializované financování v oblasti podnikatelů s nemovitostmi. Ve společnosti FIPOX zastává funkci risk and finance managera.

Pavel Biedrava

Pavel vystudoval obor Finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy University v Brně. Svou profesní kariéru strávil především v bankovnictví, v Komerční bance a Citibank, kde působil v produktovém managementu a jako manažer v distribuční síti. Ve skupině FIPOX se na pozici Ředitel Risku a Controllingu věnuje nastavování kontrolních mechanismů a konsoliduje finanční data napříč skupinou.

Michal Stružka